Teens club 青少年俱樂部(暑期活動)

費用: 免費
報名時間:即日起至6/23(五)

活動時間:2023/6/29五)

                        ~2023/9/3(日)

人數限制:10~15人

                 (不同課程採報名制,滿額為止)

報名方式:點擊下方按鈕填寫表單

Teens club 青少年俱樂部(暑期活動)

活動預告

 
7月
•初階吉他課程
• 初階鋼琴課程
• 英語課
• 多媒體剪輯/元宇宙體驗課
7月
•7/3-7/5 人際交友營會(國中) •7/5-7/7人際交友營會 (高中)
8月
•初階吉他課程
• 初階鋼琴課程
• 英語課
• 多媒體剪輯/元宇宙體驗課
8月
• 8/15-8/18職涯營會
[gc_checkout_now_button]